FSI


Projekt Przejrzystości Łańcucha 2.0

AW przemyśle ogrodniczym coraz większą wagę przywiązuje się do zrównoważonego rozwoju. Społeczna odpowiedzialność w biznesie oraz szacunek dla ludzi i środowiska mogą stać się naszą „licencją do produkcji” w przyszłości. Z tego powodu na początku 2017 roku Anthura dołączyła do projektu Floriculture Sustainability Initiative, nazywanego w skrócie FSI (www.FSI2020.com).

Wybór padł na tę inicjatywę z uwagi na trzyletni projekt obejmujący całość łańcucha, znany pod nazwą „Przejrzystość łańcucha 2.0”. Zamierzeniem projektu jest redukcja zużycia produktów ochrony roślin w każdym ogniwie łańcucha (zarówno w ujęciu kilogramów, jak i obciążenia toksycznego), a także zmniejszenie ilości osadów (ilości aktywnych substancji w mg/kg oraz obciążenia toksycznego). Obciążenie toksyczne wskazuje wpływ na środowisko i/lub zagrożenie dla środowiska. Dodatkowym celem jest poprawienie przejrzystości i komunikacji w ogniwach łańcucha.


W tym programie Anthura pracuje pod kierownictwem MPS wraz z takimi firmami hodowlanymi jak Dümmen Orange, Floricultura, Van der Salm Boskoop oraz wieloma ogrodnikami, którzy uprawiają materiał nasadzeniowy. Łańcuch dostaw u roślin doniczkowych anturium i roślin doniczkowych falenopsis, storczyków miltonia, dendrobrium, ciętych chryzantem oraz żyworódek monitorowany jest „na żywo” od momentu powstania sadzonek do produktu finalnego. Oznacza to ścisłą kontrolę zużycia środków chemicznych oraz pobieranie wielu próbek na różnych ogniwach łańcucha. W projekt zaangażowani są również inni dostawcy (w tym także Koppert Biological Systems) oraz sektor handlowy i detaliczny.

Trzyletnia inicjatywa zostanie zakończona pod koniec 2019 roku, ale już teraz Anthura oraz jej klienci, którzy są zaangażowani w ten projekt, zyskali:

- Wgląd w możliwą obecność pośrednich sposobów, w wyniku których produkty ochrony roślin i osady mogą przeniknąć do produktu. Może do tego dochodzić, na przykład, za pośrednictwem otworów wentylacyjnych, z obecnych osadów w podłożu lub z zanieczyszczonych zbiorników wodnych;
- Wgląd w czas rozkładu stosowanych produktów ochrony roślin oraz w przenikanie ich pozostałości, jeśli istnieją, do wielu ogniw łańcucha. Co osiem tygodni pobierano próbki produktów, od etapu sadzonki do końcowego produktu. W oparciu o te spostrzeżenia można zdecydować się na przykład na wcześniejsze użycie produktów ochrony roślin o długim okresie działania aby kwitnący produkt finalny nie zawierał żadnych pozostałości tych substancji.

Niebawem zostanie skompletowana trzecia i ostatnia partia roślin doniczkowych anturium i falenopsis, testowanych od etapu sadzonek do finalnych roślin. Pozostały czas do końca projektu zostanie wykorzystany na zyskanie wglądu na temat które części rośliny (kwiat, łodyga, liść, korzeń) oraz jakie podłoża, pochłaniają największą ilość produktów ochrony roślin i w jakich proporcjach. Dodatkowo, w przyszłości przebadane zostaną systemy podlewania.


Oprócz posiadanych przez wszystkie nasze lokalizacje certyfikatów MPS-ABC i MPS-GAP, otrzymaliśmy także certyfikat ProductProof MPS dla grupy falenopsis na przeprowadzenie i wdrożenie powyższego projektu. Certyfikaty MPS-ABC oraz MPS-ProductProof są bardzo ważne, ponieważ zapewniają dobrą rejestrację i analizę wyników przy jednoczesnym wspieraniu przejścia ku bardziej zrównoważonym metodom uprawy.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości na temat projektu Przejrzystości Łańcucha 2.0, prosimy o kontakt z Robertem Kuijfem, Menedżerem Produktu Storczyki (rk@anthura.nl).