Reintrodukcja obuwika w Szwajcarii: rok późniejr


Rok po reintrodukcji obuwika w szwajcarskim parku narodowym nadszedł czas na weryfikację, czy rośliny przetrwały.

Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) rośnie w krajach alpejskich, a także na terenie Niemiec, Skandynawii, a nawet Wielkiej Brytanii, gdzie jest monitorowany za pomocą kamer dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jest to jeden z najbardziej spektakularnych dziko rosnących storczyków w Europie. Niestety oznacza to także, że jest bardzo popularny w nielegalnym handlu, który doprowadził do zagrożenia wyginięciem Cypripedium calceolus prawie we wszystkich miejscach, w których występuje w sposób naturalny.


Tak stało się również w Szwajcarii, gdzie fundacja Swiss Orchid Foundation po kilku nieudanych próbach posadzenia młodych roślin w środowisku naturalnym, skontaktowała się z firmą Anthura. Nasza specjalistyczna wiedza na temat produkcji sadzonek obuwika pomogła wyprodukować około 3000 dorosłych roślin, uzyskanych z nasion dziko rosnących roślin.

Reintrodukcja obuwika pospolitego

Rok temu, w czerwcu 2018 roku dorosłe rośliny Cypripedium calceolus zostały posadzone w szwajcarskim parku narodowym, co zakończyło cykl czteroletnich przygotowań. Był to czas na konsultacje z wieloma kantonami, zbiór torebek nasiennych, uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów eksportowych i importowych, wybranie konkretnych lokalizacji oraz produkcję roślin.


Następnie grupa 15 ochotników z firmy Anthura wraz z członkami fundacji Swiss Orchid Foundation oraz przedstawicielami dziewięciu uczestniczących kantonów, posadziła storczyki w 44 lokalizacjach i wszyscy zadawali sobie pytanie, jak poradzą sobie rośliny.

Rok później

Lato 2018 w Szwajcarii było bardzo gorące i suche. W okresie letnim rośliny, wszystkie rosnące w ściśle tajnych i ciężko dostępnych miejscach, były pielęgnowane i podlewane przez wolontariuszy. Zima, natomiast, była długa i mroźna, dopiero pod koniec maja stopniał śnieg w większości miejsc. Aby na własne oczy zobaczyć, czy rośliny przeżyły te ekstremalne warunki, kilkoro pracowników firmy Anthura, w tym lider projektu, Camiel de Jong, wraz z przedstawicielami fundacji Swiss Orchid Foundation, udało się do wielu z tych miejsc.


I marzenie stało się rzeczywistością! Weryfikacja dowiodła, że około 85% roślin przeżyło rok. Rośliny wytworzyły także nowe odrosty (10-15 cm) i widoczne były pąki kwiatowe. Na niżej położonych terenach rośliny były w pełnym rozkwicie. W jednym miejscu, w którym znaleziono tylko jedyną posadzoną roślinę naliczono ponad 170 kwiatów. Teraz nadeszła kolej, by rośliny rosły i rozmnażały się w naturalny sposób. Wszystkie miejsca pozostaną oczywiście tajemnicą.

Bioróżnorodność

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem szwajcarskich mediów, a centra ogrodnicze i detaliści poświęcili temu tematowi wiele mejli i artykułów w swoich pismach. Oferują obuwiki wyprodukowane przez firmę Anthura w sklepach i rośliny te stały się bardzo popularne. Kupując je w sklepie, konsumenci przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności. Dodatkowo, oprócz samej reintrodukcji roślin, wielkim sukcesem tego projektu okazała się minimalizacja nielegalnego handlu obuwikami.