AnthuraNXT

Patrząc w przyszłość

W piątek, 24 maja nasi klienci oraz partnerzy handlowi zostali zaproszeni do AnthuraNXT. NXT oznacza patrzenie w przyszłość i postęp, następny krok. Po wizycie w naszym nowym centrum badawczym nadszedł czas na interaktywne popołudnie z Lindą Kester.


Gości mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić nasze nowe centrum badawcze, gdzie prowadzone są badania hodowlane i gdzie znajduje się nowe laboratorium patogenów roślin. Spełnia potrzebę wykonania następnego kroku na polu molekularnym, między innymi w kwestii odpornej hodowli. W tym wydaniu Anthurinfo znajduje się także artykuł na temat naszego centrum badawczego.

Po zakończeniu zwiedzania zorganizowano spotkanie, podczas którego przedyskutowano najważniejsze tematy minionego roku: ekorozwój i sprzedaż. Linda Kester, naukowiec specjalizujący się w strategicznym zarzadzaniu portfelem i współwłaściciel firmy JigsEye, skupiła się na kreatywnej analizie tych zagadnień. Ważne jest by świadomie podejmować decyzję: co się zrobi, a czego się nie zrobi i co się wybiera. To oznacza dane. Pięciu ekspertów wyjaśniało, w jaki sposób analizują, zbierają dane i dokonują wyborów. Poruszono kilka tematów, na które wszyscy mogli wyrazić swoje opinie za pośrednictwem aplikacji. Ten rodzaj interakcji, sprawił, że popołudnie zaowocowało wieloma ciekawymi dyskusjami.

Można było także odwiedzić szklarnię pokazową, w której prezentowane są takie odmiany jak Anthura Volterra, Anthura Warsaw, Anthura Durban, Joli Pulse, Oregon oraz Spirit.