Monitoring van bedreigingen

Teelttechniek

Zowel in de teelt van anthurium als phalaenopsis is het belangrijk om continu de teelt te monitoren. Telers streven ernaar gedurende het jaar de teeltcondities constant te houden. Helaas krijgen zij te maken met verschillende invloeden van buitenaf. Naast insecten, schimmels en bacteriën kunnen onjuistheden in pH/EC, voedingssamenstelling, startwater etc. een grote invloed hebben op de teelt. Met de huidige onderzoekstechnieken kunnen bedreigingen tijdig worden opgespoord. Het vroeg onderkennen van een bedreiging is cruciaal om schade aan de teelt te voorkomen of te beperken. In dit artikel worden de verschillende analyse methodes en hun toepassing in de praktijk besproken:

  • Chemische wateranalyse
  • Microbiologische wateranalyse
  • DNA Multiscan® techniek
  • Zware metalen analyse
  • Overige analyses

In onderstaand schema is te zien waar welke methode op uw bedrijf ingezet kan worden.

Testlocaties kas (bron: https://www.eurofins-agro.com/)

Chemische wateranalyse

Er zijn verschillende water analyses die uitgevoerd kunnen worden om de waterkwaliteit te controleren.

Microbiologische wateranalyse

De microbiologische samenstelling is belangrijk voor de kwaliteit van het water.

DNA Multiscan® techniek

Een DNA-analyse geeft aan welke bacteriën en/of schimmels in het water voorkomen, zodat gericht actie ondernomen kan worden.

Zware metalen analyse

Zware metalen kunnen in het water, het substraat maar ook in het teeltsysteem voorkomen.

Overige analyses

Virusonderzoek, milieu onderzoek, spoelmonster insecten, plantsap, uitplaattechniek, visuele beoordeling en bodemleven monitor