De potplanten showkas is weer geopend!

De eerste fase van de renovatie van het nieuwe hoofdkantoor is inmiddels afgerond. Als onderdeel van de verbouwing van het nieuwe kantoor, is de showkas potplanten een aantal maanden dicht geweest. In deze tijd is er een nieuwe buitengevel geplaatst, leidingwerk verlegd en de toegangsdeur aangepast voor een betere aansluiting op het nieuwe kantoor. Binnen in de showkas zijn de tafels iets verhoogd en voorzien van mooie tafelranden voor een betere signing en informatievoorziening.

Fysiek en digitaal bezoek is weer mogelijk! Vanaf begin mei is de showkas geleidelijk aan weer gevuld met wekelijks nieuwe rassen vanuit de veredeling. Begin juni, voor de Flower Trials, was de showkas volledig gevuld en u bent weer van harte welkom op de oude vertrouwde plek. Uiteraard geldt dit voor alle schakels in de keten, van kweker, handelsbedrijf, retail tot aan eindklant. Middels een mobiele fotokast gaan we ook de digitale showkasbezoeken naar een hoger niveau tillen. Showkas De showkas is een belangrijke plek om met elkaar keuzes te maken over de rassen die een kweker wil telen en het gesprek te voeren over wat en welke eigenschappen voor de klant belangrijk zijn. En wat voor de klant van de klant (van de klant) belangrijk is en/of gaat worden. Dit is belangrijk voor alle schakels in de keten. We willen graag breder in de keten weten wat er nodig is; denk hierbij aan opslag, transport en consumentenwensen en de issues of uitdagingen waar zij hierbij tegenaan lopen. Idealiter voeren we deze gesprekken niet alleen met de kweker, maar ook met de uiteindelijke klant. Ten slotte weten we met elkaar meer dan alleen. 

Hieronder kunt u met de video een kijkje nemen en productmanagers Robert en Stefan toelichten waarom een bezoek aan onze vernieuwde showkas niet alleen leuk en inspirerend, maar ook een must is.

Ketenintegratie Transparantie is nodig voor een optimaal renderende keten en optimale ketenintegratie kan alleen plaatsvinden als ketenpartners samenwerken. We krijgen meer kennis en begrip door een achterwaartse ketenintegratie van onze producten, juist door input van de schakels verderop in de keten. Andersom krijgt de markt meer inzicht door informatie van de schakels aan het begin van de keten. Dit resulteert in een win-win situatie met meer commitment van alle partijen. Bezoek Maak een afspraak met uw accountmanager of productmanager en laat u weer verrassen en inspireren door de nieuwste variëteiten!