Teelttechniek

pH waarde

Binnen de anthurium en phalaenopsisteelt wordt veel aandacht besteed aan de zuurgraad. De zuurgraad, oftewel de pH-waarde, is een logaritmische schaal die het aantal H+ ionen aangeeft. Water met een neutrale pH van 7 heeft evenveel H+ ionen als OH- ionen. Een pH onder 7 is zuur en een pH boven 7 is basisch. De schaal is logaritmisch en daardoor is bijvoorbeeld pH 6 tien keer zuurder dan pH 7.

De pH waarde is belangrijk voor de opname van verschillende voedingselementen. Bij een hoge of lage pH kunnen bepaalde voedingsstoffen niet goed opgenomen worden. Voor zowel anthurium als phalaenopsis, ligt de optimale pH tussen de 5 en 6. Bij een hoge pH zijn stoffen zoals borium, fosfaten en koper slecht opneembaar. Bij een lage pH zijn stikstof, molybdeen en zwavel slecht opneembaar. Bij een extreem lage pH kunnen ook vergiftingsverschijnselen optreden door bijvoorbeeld mangaan of aluminium.

Gietwater

Wanneer regen- of osmosewater wordt gebruikt, zitten er zeer weinig opgeloste stoffen in het water.

Mestbakken

Voor het oplossen van de meststoffen in de mestbak is het noodzakelijk dat de pH niet boven de 6 komt.

Zuurgraad van het substraat

In het substraat is de pH vaak anders dan die van het giet of drainwater. Dit wordt veroorzaakt door twee processen.

Invloed bodemorganismen

Ammonium houdende meststoffen worden door bodemorganismen omgezet naar nitraat. Dit proces heet nitrificatie.

Phalaenopsis

Anthurium snijbloem

Anthurium potplant