Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Biodiversiteit rondom Anthura

Een onderdeel van duurzaamheid is biodiversiteit. Dit hoeft niet altijd groots aangepakt te worden, maar is ook op kleine schaal mogelijk. “Zonder biodiversiteit is menselijk leven op aarde niet mogelijk”, aldus Nic van der Knaap, oprichter van Anthura. Als je wilt behouden wat er is, moet je ook weten wat er is. Om deze reden leggen we de biodiversiteit vast, nemen we diverse maatregelen om deze te vergroten en streven we naar behoud en bevordering ervan.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen: het omvat alle soorten planten, dieren, micro-organismen, maar ook een gegeven ecosysteem, bioom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Het is niet alleen onmisbaar, maar ook mooi en interessant. Onze biodiversiteit In 2015 is Anthura begonnen met de inventarisatie van de biodiversiteit rond het bedrijf door het op foto vast te leggen. Sindsdien zijn er maatregelen genomen, waardoor de biodiversiteit is toegenomen. Hieronder vindt u een impressie van de biodiversiteit rondom Anthura, dieren die onlangs bij ons 'gespot' zijn.

Kijk voor meer informatie op https://biodiversiteitanthura.nl/

biodiversiteitanthura.nl