Wayland Energy sluit Anthura aan op aardwarmtenetwerk

In het tuinbouwgebied rondom Bergschenhoek heeft Wayland Energy, producent van duurzame energie, ons in april aangesloten op haar aardwarmtebron. In totaal zes nieuwe glastuinbouwbedrijven op de Anthuriumweg en Warmoeziersweg maken nu gebruik van dit netwerk.

Toekomstvaste en duurzame investering De reden om ons hierbij aan te sluiten is helder: naast het streven naar continue kwaliteitsverbetering van onze bloemen en planten, richten wij ons ook op de verduurzaming van productieprocessen. Het is belangrijk dat wij deze slag maken. Dit is een toekomstvaste en duurzame investering.

Totaal zestien teelbedrijven aangesloten Midden 2017 is gestart met de boring voor het geothermieproject en later dat jaar is de eerste teler aangesloten. In totaal worden er nu zestien teeltbedrijven in dit kassengebied duurzaam verwarmd. De aardwarmtebron levert 20 MWth en hiermee wordt 22.000 kiloton minder CO₂ uitgestoten en 12 miljoen m³ aardgas bespaard.