Unoform

Sadzonki roślin doniczkowych i roślin na kwiat cięty anturium zmienią się w 2020 r. Zmiana dotknie zarówno korki, jak i większe rośliny. Wraz z wprowadzeniem zmienionego materiału nasadzeniowego oferujemy Wam produkt o jeszcze lepszej jakości. Wzrasta liczba rodzajów produktów, co daje większą możliwość wyboru.

Nowy rodzaj produktu jest korkiem, który rośnie jako pojedynczy korek. Dzięki ulepszonemu systemowi sortowania korki tej samej grupy są umieszczane razem i finalnie dostarczane. Największa zmiana polega na tym, iż klienci będą sami sadzić w szklarni dwa korki razem aby wyprodukowana roślina finalna była bardziej jednorodna.

Czym jest Unoform?

Unoform to nowy standard korków anturium. Produkcja rozpocznie się w październiku 2019 r. Po dwóch latach rozwoju tego pomysłu udało się wdrożyć innowacyjny i bardziej jednorodny korek. Unoform stawia na jednolitość w różnorodności. Dzięki niemu jest możliwe dostarczenie bardziej jednolitego materiału nasadzeniowego w konkurencyjnej cenie.

Pierwsze maszyny do sortowania i sadzenia zostały już zainstalowane w naszym dziale produkcji. Największą zmianą jest to, że materiał początkowy jest ukorzeniany jako pojedynczy korek w 180-komorowej tacy. Po kolejnym sortowaniu korki są umieszczane w liczbie 90 szt. w nowej 180-komorowej tacy.

Korki będą oceniane przez nową, zaawansowaną technologicznie kamerę i będą wielokrotnie sortowane do swoich grup w oparciu o ulepszoną analizę. Efektem będzie taca z jednorodnymi korkami.

Zalety na pierwszy rzut oka

- Posadzenie dwóch pojedynczych korków razem skutkuje znacznie bardziej jednorodną uprawą z wyższym odsetkiem roślin finalnych o dobrej i jednolitej jakości.

- Kolejną korzyścią jest to, że całkowity czas uprawy jest krótszy, ponieważ miejsce na stołach z kwitnącymi roślinami może być szybciej opróżniane. W przypadku naturalnie mniej jednolitych odmian różnica będzie szczególnie widoczna.

- Ogrodnicy, którzy poprzednio zamawiali PP2 będą otrzymywać obecnie dwa PP1L, które sami będą sadzić do doniczek. Ilość w dostawie pozostanie mniej więcej taka sama. Opracowaliśmy więcej dostępnych rodzajów produktów aby dobrze dopasować je do wielkości doniczek w produkcji.

Nowy rodzaj produktu

Wprowadziliśmy nowy rodzaj produktu: 6PP2 w 28- komorowej tacy. Łącznie jest pięć standardowych typów produktów w przypadku sadzonek anturium doniczkowego.

Nowy rodzaj 6SP1 dla anturium na kwiat cięty

Sadzonki anturium na kwiat cięty oferujemy w nowym rodzaju produktu w 28-komorowej tacy. Są to 6 cm korki (6SP1). Producent może trzymać je w tacy aż urosną do wysokości 20-25 cm. Stary typ OP1 przestanie być sprzedawany. Ogrodnikom, którzy będą chcieli kontynuować uprawę sadzonek przed posadzeniem na miejsce finalne aż osiągną wielkość 30-40 cm, zalecamy zakup korków i posadzenie ich w 9 cm doniczkach. 6 cm korek nie nadaje się do posadzenia na miejsce docelowe.

Papierowy korek

Po szczegółowych badaniach zdecydowaliśmy się zacząć używać papierowe korki. Ich największą zaletą jest to, że struktura korka pozwala na lepsze wchłanianie wody po transporcie. Lepiej także w papierowym korku rozwijają się korzenie. Z tego względu rośliny rosną bardziej jednorodnie.

Liczby do wysyłki w eksporcie

  • PP1L/SP1 pakowanych luźno do i10 w ilości 1260 korków w kartonie
  • PP1L/SP1 w 180-otworowej tacy w i10 w ilości 720 korków w kartonie
  • 6PP2 pakowanych luźno do i10 w ilości 150 korków w kartonie
  • 7PP2 pakowanych luźno do i10 w ilości 90 korków w kartonie
  • 6SP1 pakowanych luźno do i10 w ilości 140 korków w kartonie

Plan

Pierwsze maszyny zostały zainstalowane we wrześniu 2019 r. (etap 1) i uruchomione w październiku. Od teraz część asortymentu będziemy sadzić w standardzie Unoform, a następnie będziemy je sortować, zastępować i przesadzać. Pierwsze partie handlowe nowego rodzaju produktu będą dostarczone w grudniu 2019 r. Wydajność maszyn zostanie zwiększona wiosną 2020 r. i wtedy będziemy produkować i dostarczać cały wachlarz odmian ciętych i doniczkowych anturium w nowym rodzaju produktu.

Podsumowując, poprzez Unoform Anthura oferuje Wam:

  • · Większą różnorodność rodzajów produktów, lepiej pasujących do wielkości doniczek, w których uprawiacie;
  • · Konkurencyjne ceny dla jednorodnego materiału nasadzeniowego;
  • · Lepszy początek uprawy dzięki papierowym korkom;
  • · Korzyści w czasie uprawy, dzięki lepszej jednorodności produktów finalnych.


Unoform jest gwarancją jednorodnego wyglądu.


Każdy producent anturium będzie mógł się o tym przekonać w nadchodzących miesiącach. Zamówienia zostaną dopasowane do nowej sytuacji i zostaną wyznaczone terminy dostaw Unoform.