Amazone Plants bouwt aan de toekomst

Amazone Plants is in 2010 opgericht door Lex Scheffers (links) en Fred van Zijl(rechts), ondernemers in hart en nieren die het belangrijk vinden plezier te hebben in hun werk. Hun jarenlange teeltervaring werd gebundeld en samen kozen zij ervoor om anthurium potplanten te gaan telen. Hiervoor werd een voormalig chrysantenkwekerij aangekocht en verbouwd. Het teeltsysteem kon goed toegepast worden in de potplanten en de eerste jaren leverde Amazone Plants anthuriums in 17 cm potten

Dit jaar is de naastgelegen tomatenkwekerij omgebouwd tot innovatieve en duurzame anthuriumkwekerij en het assortiment uitgebreid met de potmaten 9, 12 en 14 cm. Wij spraken met Fred en Lex over de uitbreiding van hun bedrijf en hun visie op de toekomst.

Kunnen jullie wat vertellen over de historie van het bedrijf?

Onze historie is nog maar kort. In 2010 besloten wij een voormalige snijchrysantenkwekerij over te nemen van 2,2 hectare. Dit bedrijf had een mobiel transportsysteem dat heel revolutionair was opgezet. Wij hebben dit teeltsysteem voor 75% in tact gelaten en geschikt gemaakt voor de potplantenteelt. Toen bleek dat het systeem uitermate geschikt is om er potanthurium op te telen.

De laatste paar jaren hebben we met vijf andere vaste personeelsleden het bedrijf vorm gegeven en gebracht waar het nu staat en dit aantal zal nu uitgroeien naar 15 vaste mensen.

Dit jaar hebben jullie een tomatenbedrijf omgebouwd en geschikt gemaakt voor anthurium potplantenteelt. Waarom hebben jullie dit bedrijf geïntegreerd met de potplantenkwekerij?

Een oppervlakte van 3,6 ha met tomaten heeft geen toekomst. Als je die bij ons huidige bedrijf trekt, dan ben je met 5,8 ha een speler van formaat op de potplantenmarkt. Met deze oppervlakte ben je voor andere bedrijven ook interessanter (toeleveranciers en klanten). Het assortiment is uitgebreid met de potmaten van 9,12 en 14 cm en we gaan van zeven naar achttien rassen.

Hoe hebben jullie dit nieuwe bedrijf ingericht?

De tomatenkas is 10 jaar oud, maar voor een anthuriumbedrijf zo goed als nieuw. Zeker met alle nieuwe aanpassingen, zoals nieuwe schermen, belichtings- en nevelinstallatie.

De huidige inrichting is een kopie van het systeem dat wij al op de bestaande kwekerij hebben. Wel is de maatvoering anders (tafelafmetingen) en hebben we nu drie potmaten extra, waardoor het interieur van de tafels er verschillend uitziet. De basis is één op één gekopieerd, zoals de teeltgoten in een tafel met daartussen een kier lucht waardoor je een heel actief klimaat krijgt. Ook het watergeefsysteem is dezelfde als die wij al hebben: druppelaars zorgen dat er gedurende een bepaald aantal minuten een klein laagje water door de goten stroomt, waardoor de potten zich vol kunnen zuigen.

Wat was het meest complexe onderdeel van de nieuwbouw?

Het was een hele uitdaging om het hele mobiele transport- en afleversysteem goed te laten lopen. Dat vergt nog steeds onze aandacht door de kinderziektes, maar dat gaat zeker goed komen. Verder ging de implementatie van de industriële robot ook niet zonder slag of stoot. Deze robot is wel echt vernieuwend in de tuinbouw en het teeltsysteem is trouwens ook vrij uniek.

De robot zal iedere week ongeveer 100.000 potjes wegzetten, zowel net opgepotte plantjes als de planten die wij wijder zetten. We hebben voor iedere potmaat vier ruimtestanden, oppotstand, fase 1, fase 2 en eindstand.

Een andere moeilijkheid was het aan elkaar knopen van de twee bedrijven. Alles op één computer, één waterunit die voor beide bedrijven het water verzorgt en één gezamenlijk afleversysteem. Wij vinden dat het aardig gelukt is.

Samen met de vernieuwde productielocatie hebben wij ook een nieuwe website en huisstijl. Dit was het uitgelezen moment om alles te verfrissen. Een nieuw logo, nieuwe hoezen, een nieuwe website: alles is doorgevoerd in de andere uitingen. Wij zijn trots op het resultaat.

Over trots gesproken… Waar zijn jullie het meest trots op?

Dat we tot nu toe alles hebben kunnen realiseren zoals we het ook begroot hadden, in het tijdschema dat we hadden opgesteld

en in goede harmonie met alle partijen waar we mee te maken hebben gehad.

De nieuwe bedrijfssituatie heeft ook geleid tot een uitbreiding van het aantal potmaten in het assortiment. Wat is daar de reden van?

Het is voor onze klanten ontzettend handig en belangrijk als ze op één adres alle belangrijke potmaten potanthuriums kunnen kopen van een constante hoogwaardige kwaliteit en dezelfde uitstraling. Daarbij komt ook dat de hele oppervlakte voor één potmaat een te grote uitbreiding zou zijn geweest in de betreffende potmaat.

Wat is de specialisatie van Amazone Plants?

Onze rassen kenmerken zich door hun zeer grote bloemen. Mede door het teeltsysteem, de belichting, nevel, het lichtniveau en onze teeltman Fred, die dat allemaal optimaal probeert in te zetten. De gemiddeld grotere bloemen is ons handelskenmerk geworden.

Amazone Plants teelt op watergoten, waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

Door op deze manier te telen, kunnen wij veel beter naar behoefte watergeven dan met een regenleiding of met een eb/vloed systeem. Hierdoor is er een constantere vochtigheidsgraad in de pot. Het gewas wordt niet nat en een half uur na het watergeven zie je niet dat je water gegeven hebt. Je kan direct weer met de planten aan het werk.

‘Duurzaam in hart en nieren’ is te lezen op jullie website. Kunnen jullie dit toelichten?

Milieuvriendelijkheid is verankerd in onze bedrijfsvisie. Zuinig omgaan met de wereld vinden we belangrijk, en niet alleen wijzelf maar veel van onze klanten en de consument ook. Wij doen ons best om duurzaam te produceren. Dit doen we onder meer door het gebruik van aardwarmte. We hebben ook een WKK die op zo efficiënt mogelijke manier elektra opwekt en de restwarmte wordt voor het bedrijf gebruikt. We zetten iedere week een half miljoen beestjes uit om de schadelijke beestjes te bestrijden. We kopen CO2 van de OCAP die anders geloosd zou worden door de Rotterdamse industrie. Nu wordt het opgevangen, gereinigd en via een pijpleiding naar het Westland getransporteerd. Wij gebruiken het in onze kas zodat de plantjes het opnemen, waardoor ze sneller groeien en mooier worden. Een win – win situatie. Ook al ons drainwater vangen we op en hergebruiken wij.

Is Amazone Plants nu helemaal future proof?

Door de stap die we nu gezet hebben, staan we goed gesteld voor de toekomst. Plannen voor de korte/middellange termijn hangen af van allerlei factoren. Als er zich kansen of bedreigingen voordoen die om actie vragen, dan blijven we niet stilzitten. Sinds eind september zijn we operationeel en zoals we het nu bezien gaan wij eerst alles goed op de rit zetten qua organisatie, teelt, logistiek en afzet.

Welke rol speelt Anthura in de toekomst van jullie bedrijf?

Anthura is een hele belangrijke partner voor ons. Uiteindelijk komt al het uitgangsmateriaal bij hen vandaan. Wij verwachten dat zij ook blijven investeren in vernieuwing en verbetering van het huidige assortiment. Dat is belangrijk, want het kan altijd beter. Met de nieuwbouw van het afgelopen jaar laten zij zien dat zij blijven doorpakken en ontwikkelen. Een goede en gezonde zaak.

Wij gaan gezamenlijk ondernemend de toekomst in en hebben elkaar nodig op het gebied van assortiment en productie. Wij gaan er vanuit dat zij verantwoorde beslissingen nemen met het oog op een gezonde afzetmarkt (niet ongelimiteerd stekmateriaal leveren) en dat zij de telers ondersteunen met promotie van het anthuriumproduct. Zij kunnen, in het lab, onderzoek doen naar teeltvraagstukken, maar ook ketenvraagstukken over hoe de anthuriumketen het best doorlopen kan worden met het oog op transport, temperatuur, winkelschap en de consument.

Last but not least, waar komt jullie naam vandaan?

Fred heeft papegaaien en zij zijn oorspronkelijk Amazonebewoners (Amazonepapagaai)). Hij wilde daar iets mee. Ik vond het een toepasselijke naam, omdat de anthurium oorspronkelijk uit het Amazonegebied komt. Daarbij komt dat de Amazone ons een tropisch, avontuurlijk en positieve gevoel geeft.