Nieuwe ervaringen en inzichten in de voedingsstrategie

De gewenste hoeveelheden (en daarmee ook de verhoudingen tussen de elementen) van de voedingselementen in een oplossing verschillen per gewas en vaak ook per teeltfase van het gewas. Door de jaren heen verandert deze gewenste samenstelling van elementen in de voedingsoplossing vanwege nieuwe inzichten, praktijkervaringen en resultaten van diverse onderzoeken. In dit artikel komen per gewas nieuwe inzichten en ervaringen aan bod.

Potanthurium

Snijanthurium

Phalaenopsis