Nieuw
Research Center

Tijdens de relatiedag van 2018 heeft Anthura bekend gemaakt dat het DNA van anthurium en phalaenopsis gesequenced en in kaart is gebracht. Voor toepassing van moleculaire technieken is het hebben van alleen DNA informatie niet voldoende. Deze informatie moet gekoppeld worden aan eigenschappen van planten. Hiermee kunnen veredelaars het veredelingsproces versnellen door op DNA-niveau selecties toe te passen. Dat maakt het zoeken naar nieuwe rassen efficiënter en kan er gerichter veredeld worden op duurzame rassen. Mede hierom is het Research Center gebouwd: de indeling en opzet is zo gekozen, dat hier optimaal invulling aan gegeven kan worden.

De locatie is voorheen de kas die hier in 1979 aan de Anthuriumweg is gebouwd. De gesloopte kas was voor een groot deel dan ook 40 jaar oud.


Opzet Research Center


Een belangrijke eigenschap voor de toekomst is resistentie. We gaan de resistentie van onze rassen verhogen en de ziektegevoeligheid verlagen. Voor resistentie-veredeling is het noodzakelijk om ook onderzoek en proeven te doen met pathogenen. Hiervoor is een apart gedeelte met afgesloten onderzoeksruimten ingericht, die voldoet aan alle eisen om dit werk veilig te kunnen uitvoeren.


De medewerkers gaan daarbij steeds meer op moleculair niveau werken aan betere rassen. Voor moleculair onderzoek en veredeling is een goed moleculair laboratorium een eerste vereiste. De activiteiten waren tot nu toe ondergebracht bij het Plant Pathogeen Laboratorium.


In het Research Center is een nieuw, groter laboratorium gebouwd, waar getoetst wordt op ziekten en plagen. Het

moleculair laboratorium heeft ook uitbreidings-mogelijkheden voor de toekomst.

De nieuwe locatie is ook ingericht voor veredeling van kleinere gewassen zoals exclusieve orchideeën en Garden Orchid. Hiervoor zijn kleine kasafdelingen gebouwd met alle voorzieningen zoals koeling en verduistering, zodat ook deze kleinere gewassen onder de benodigde specifieke teeltomstandigheden veredeld kunnen worden.


Op deze locatie was voorheen ook de afdeling

teeltonderzoek gevestigd, deze heeft daarom ook een plek gekregen in de nieuwe locatie. Voor het onderzoek zijn kleine kasafdelingen, maar ook gesloten onderzoekscellen met kunstmatig licht gebouwd .

Combinatie onderzoek en veredeling

Het Research Center is heeft de kleinere productgroepen geïntegreerd op één locatie. Op een oppervlakte van 13.500 meter vindt een combinatie van onderzoek en veredeling van exclusieve orchidee plaats. Er staan ook koude orchideeën en er is een botanische kas met een collectie van anthuriums. De grote activiteiten van veredeling van anthurium en phalaenopsis blijven op bestaande locaties plaatsvinden.

Centralisatie

De locatie is omringd door een drietal andere kassen van Anthura. Om hier een aaneengesloten locatie van te maken, is de nieuwe locatie in hetzelfde stramien gebouwd tegen deze andere kassen. Hierdoor is een aaneengesloten kassencomplex ontstaan.

De bouw was ook aanleiding om een aantal zaken te centraliseren. Zo is het verwarmingssysteem gecentraliseerd, zodat alle kassen gebruik kunnen maken van alle beschikbare warmtebronnen. Ook de elektravoorziening is gecentraliseerd en aangesloten op het 10 kV netwerk, dat een netaansluiting heeft op de Cyclamenweg.


Het complex is nog niet af, het is een meerjarenplan. In de toekomst zal de gevellijn nog worden doorgetrokken, zal daar kantoor worden gebouwd en zal het totale complex een upgrade krijgen.

Duurzaamheid

De warmtevoorzining van de gehele locatie zal worden voorzien door een drietal warmtebronnen. Dit zijn een tweetal warmtepompen die hiermee tevens de koudebehoefte invullen. De tweede bron is een aansluiting op het restwarmteproject RoCa. Als derde bron wordt een aansluiting gerealiseerd op het Geothermieproject van Wayland Bergschenhoek.


Voor een duurzame opwekking van elektra zijn op alle sanwichdaken van dit project zonnepanelen geplaatst (ca. 1900 panelen). Tezamen met 4600 panelen die Anthura op de locatie Cyclamenweg gaat plaatsen, produceren we hiermee 7% van het totale elektraverbruik.


Met dit Research Center zijn wij klaar voor de toekomst!